สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย

นายสุรพงษ์ ลักษวุธ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
ข้อมูลส่วนตัว
ผลงาน
ติดต่อ
042-485099 / 042-485020
ทำเนียบผู้บริหาร
นพ วีรพงษ์ อังวิทยาธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 27 ถึง 1 ม.ค. 28
นพ วรงค์ เดชกิจวิกรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 28 ถึง 1 ม.ค. 29
นพ วิศณุ วิทยาบำรุง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 29 ถึง 1 ม.ค. 50
พญ ญาณิศา จีรนันทกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 50 ถึง 1 ก.พ. 50
นพ ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 51 ถึง 1 ม.ค. 53
นพ วรพงษ์ มิ่งมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 57
นพ วิทยา พลสีลา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ม.ค. 58 ถึง 1 ก.พ. 60
ทพ เทพฤทธิ์ ไชยโกวิท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ก.พ. 60 ถึง 1 ก.พ. 61
นายเทพฤทธิ์ ไชยโกวิท
ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ก.พ. 62 ถึง 1 ต.ค. 62
นายสุรพงษ์ ลักษวุธ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
1 ต.ค. 62 ถึง ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน