สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
  22 มีนาคม 2564 19:48    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 368  


EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

23.1 หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง

23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

23.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

23.7 Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน