สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
  15 มีนาคม 2564 21:52    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 270  


EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

13.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

13.5 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ

13.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน