สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
  2 กันยายน 2564 18:49    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 281  


EB11 หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11.3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ไตรมาส (12 เดือน)

11.4 หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

11.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน