สสจ บึงกาฬ
smart Refer
LTC
R8
HDC
cockpit

EB01 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  15 มีนาคม 2564 20:47    ITA64    โรงพยาบาลโซ่พิสัย    อ่าน 881  


EB01 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน